ÇAĞDAŞ TURİZM
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

 • Veri Sorumlusu Kimliği ile İşlenen Kişisel Veriler

Asağıda belirtilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu ÇAĞDAŞ TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT TARIM VE GIDA SAN.A.Ş. (“ÇAĞDAŞ TURİZM”) olarak tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 • Kimlik, Pasaport ve/veya Ehliyet Bilgileriniz (Ad-Soyad, Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Uyruk)
 • İletişim Bilgileriniz (Cep/Ev Telefonu, E-posta, Adres)
 • Finansal Bilgileriniz (Kredi Kartı, Banka Hesap Bilgileri)
 • Birlikte Konaklayacağınız Kişilere Ait Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad, Kimlik Numarası, Doğum tarihi)
 • Görsel ve İşitsel Bilgi (CCTV Kayıtları, Fotoğraf Bilgisi)
 • Kişisel Tercih ve İlgi Alanlarınıza İlişkin Bilgiler (Kültürel İlgi Alanları, Yemek Tercihi, Sigara Kullanımı Tercihi)
 • Özel nitelikli kişisel verilerinizi yalnızca sizlerin tercihlerine uygun hizmet verebilmek amacıyla bizlere aktardığınız hallerde işlenmektedir.

 

 • Toplanan Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

ÇAĞDAŞ TURİZM tarafından toplanan kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi bizlere neden açıkladığınızı içeren aşağıda belirtilen amaçlarla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli süreçlerin yürütülmesi,
 • Sözleşmenin ifası ve müşteri şikayetleri ve talepleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili taleplerinize yönelik sizlere özel hizmette bulunulabilmesi için analiz süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri memnuniyeti temini ile sağlıklı iletişimin sağlanması,
 • Konaklama hizmetinin ifa süreçlerinin yürütülmesi,
 • Konaklama sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Konaklama hizmetinin ifasına ilişkin transfer süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan hizmetlere ilişkin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • ÇAĞDAŞ TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT TARIM VE GIDA SAN.A.Ş. tarafından oluşturulan kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finansal operasyonların icrası, kontrolü ve raporlanması,
 • Ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

 

 • İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; ÇAĞDAŞ TURİZM tarafından, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 • Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, ÇAĞDAŞ TURİZM tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; fiziki, elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollar ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 • Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; KEP adresimize, info@pirilhotel.com e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Çevre Karayolu İnönü Mahallesi Çeşme-İzmir adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu ÇAĞDAŞ TURİZM olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ÇAĞDAŞ TURİZM tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Call Now Button